Posuvné brány

POHODLNÉ A PRAKTICKÉ RIEŠENIE PRE UZAVRETIE VÁŠHO POZEMKU.

Samonosná brána

Posuvné brány samonosnej konštrukcie – nosná štruktúra je pomocou skrutiek usadená v betóne a krídlo sa pohybuje niekoľko centimetrov nad zemou, vďaka tomu, nie je ničím blokované. Bezpečnosť zaisťujú fotobunky, bezpečnostné lišty, vypínač pri preťažení, pohyb brány signalizuje svetlo, nárazníková lišta v čele krídla ju chráni pred poškodením pri kontakte s prekážkou.

Pohon brány

Pohon integrovaný v stĺpe brány predstavuje ťažko zdolateľnú prekážku pre zlodejov a zároveň ho chráni pred vplyvmi počasia.

Posuvná brána

Pojazdná koľajnička, vyrábaná bezodpadným spôsobom z pozinkovaného plechu zaručuje funkčnú, plynulú a tichú prevádzku brány.